Odpadkov je toliko, da bi lahko postavili 12 'celjskih sežigalnic' Odpadkov je toliko, da bi lahko postavili 12 'celjskih sežigalnic' Komunalna zbornica predlaga, da bi nakopičene odpadke balirali in varno skladiščili, dokler ne bi postavili dovolj zmogljivosti za termično izrabo odpadkov. Dodajamo: napihljive hale za deponije odpadkov izdeluje Duol.
V Ascentu investirajo v okrepljeno črpanje petišovskega plina V Ascentu investirajo v okrepljeno črpanje petišovskega plina Iz družbe Ascent Resources so sporočili, da so podpisali pogodbo za nakup mobilne kompresorske enote, ki jo bodo uporabljali v Petišovcih.
Zakaj je naš energetsko-podnebni načrt najslabši v EU in kaj to pomeni Zakaj je naš energetsko-podnebni načrt najslabši v EU in kaj to pomeni Katastrofalno slaba ocena Nacionalnega energetskega in podnebnega načrt je več kot le slaba ocena. »Zdaj ni več časa za razpravo, ali bomo imeli sulca tam, kjer je zdaj, ali ga bomo imeli 500 metrov bolj južno,« ob tem pravi energetski strokovnjak Peter Novak.
Poglejte realnost številk pri ciljih za obnovljive vire energije Poglejte realnost številk pri ciljih za obnovljive vire energije Če upoštevamo jedrsko energijo, razogljičenje energetike za Slovenijo ni strahotno težak problem, pač pa imamo velike težave pri doseganju deleža obnovljivih virov energije, je povedal direktor Direktorata za energijo Hinko Šolinc.
Pojasnilo z Arsa: zakaj postopki na Arsu ne tečejo hitreje Pojasnilo z Arsa: zakaj postopki na Arsu ne tečejo hitreje Miha Skubic z Agencije RS za okolje (Arso) je razložil, katere so osnovne ovire, da postopek na Arsu ne teče hitreje.

Kaj pravijo v murskosoboškem vodovodu o hidroelektrarni in podtalnici

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
energenti   dodaj
okolje   dodaj
Mura dodaj
 
Čas branja: 2 min
06.02.2018  09:17  Dopolnjeno: 06.02.2018 09:22
Navajamo trditve podjetja Vodovod sistema B, kjer pravijo, da bi izgradnja hidroelektrarne na Muri ogrozila podtalnico.
Kaj pravijo v murskosoboškem vodovodu o hidroelektrarni in podtalnici
Pohod po mokriščih Mure

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
energenti   dodaj
okolje   dodaj
Mura dodaj

Nedeljskem poročilu organizatorjev shoda za mokrišča na Muri so priložene tudi, kot so zapisali avtorji poročila, ugotovitve in argumenti javnega podjetja Vodovod sistema B. Zaradi zanimanja bralcev in razprave v forumu pod člankom Zakaj socialdemokrati podpirajo TEŠ, nasprotujejo pa hidroelektrarnam navajamo navedene ugotovitve:

»Kot izhaja iz omenjenega poročila za Državni prostorski načrt za HE Hrastje-Mota v poglavju o podzemnih vodah (Poglavje 5.8), je bilo pri varianti 1 (ta je predlagana kot najprimernejša) pri spremembah podtalnice zaradi gradnje »znižanje ugotovljeno dolvodno od pregrade, in sicer do 1 m. Znižanje je dosti bolj občutno na desnem bregu, medtem ko na levem bregu znižanje ne preseže 0,75 m.«

Pri Vplivih na vodne vire, dovoljenja in vodne pravice v vplivnem območju študija pravi: »Na območju črpališča Krog zaradi ureditev v okviru variante 1 prihaja tudi do znižanja podzemne vode do 60 cm.«

Nadalje ugotavlja: »Pri varianti 1 se gorvodno od črpališča Krog v ožjem pasu ob reki spremeni tudi smer toka podzemne vode. V tem primeru je nujno potrebno opraviti nadaljnje preiskave v smislu hidrogeološkega monitoringa in kemijskih analiz.«

O zviševanju podtalnice nad jezom študija pravi: »Zaradi tega se lahko spremeni kemijska in bakteriološka sestava vode, saj prihaja do izpiranja in transporta ostankov in hranil iz tal in njihov prenos po vodonosniku in drenažah. /…/ … bo zaradi dviga podzemne vode kot posledica zajezitev koncentracija onesnaževalcev v podzemni vodi močneje narasla.«

Študija med drugim še ugotavlja: »Modelni izračun je sicer pokazal, da kljub znižanju nivoja v primeru izvedbe variante 1 njihove trenutne količine niso ogrožene.« In dodaja, da je s tehničnimi ukrepi razmere mogoče omiliti«. To je v nasprotju z zgoraj navedenimi ugotovitvami.

Navedena dejstva nas zelo skrbijo, saj je vodni vir Krog najpomembnejši in najkvalitetnejši vodni vir SISTEMA B, ki trenutno zagotavlja pitno vodo za 46.000 prebivalcev 12 občin Prekmurja.

Kljub temu, da je za vodni vir Krog izdano vodno dovoljenje za 165 l/s, lahko iz njega črpamo samo do 100 l/s. Kapacitete črpanja ni možno povečati brez potrebne dograditve in ustreznega bogatenja podtalnice. Ob znižanju gladine podtalnice ali celo spremenjeni smeri njenega toka to pomeni, da se bo izdatnost vodnega vira zmanjšala in da ne bo možno zagotoviti zadostnih količin pitne vode, še posebej če upoštevamo, da bodo z dograditvijo druge faze vodovoda tega sistema potrebe po pitni vode še večje in bo sistem oskrboval vseh 57.000 prebivalcev.

Prav tako nas skrbi v študiji navedeno onesnaženje podtalnice, ki se bo zaradi gradnje HE nedvomno pojavilo. Prav tako je potrebno poudariti nujnost sanacije celotnega območja, ki je sedaj močno degradirano in predstavlja potencialno nevarnost polucije. Na obravnavanem območju je namreč več opuščenih gramoznic, ponekod so se vanje že pričeli odlagati razni odpadki. Celotno območje, ki obsega cca 19,9 ha je potrebno očistiti, zasuti oz. izravnati, ter zaščiti z glinenim tamponom. Obstoječe poti se morajo ukiniti, oz. prestaviti ob rob območja, celotno območje vodnega zajetja pa se mora ograditi.


Več iz teme:  

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
OK & EN
Novice
Novice Lani sprejeta gradbena zakonodaja pred prvimi spremembami

V dveh tednih bodo v javni razpravi predlogi sprememb gradbene zakonodaje, je napovedal državni sekretar na ministrstvu za okolje in...

OK & EN
Trajnostni razvoj
Trajnostni razvoj Težko je verjeti: na Novi Zelandiji denar raste na drevesih, v Sloveniji je gozd vir ogljika 3

»Denar res raste na drevesih,« je za portal stuff.co.nz zatrdila novozelandska kmetica Marlene Anderson. Govorila je v šali, a je...

OK & EN
Elektrika
Elektrika (intervju, video) Kdo se boji hidroelektrarn na Muri in Savi? 5

O vzrokih in posledicah zapletov pri gradnji hidroelektrarn smo govorili z direktorjema Dravskih elektrarn Maribor Andrejem Tumpejem in...

OK & EN
Dnevi energetikov
Dnevi energetikov Slovenija išče elektriko čedalje bolj proti vzhodu Evrope 25

Ključen energetski izziv je pridobivanje energije iz nefosilnih virov in ob tem izboljšati življenjski standard, je povedal na...

OK & EN
Elektrika
Elektrika Tako v Sloveniji nastaja nov segment elektrotrga

Predlog sprememb energetskega zakona vključuje določilo, ki bi operaterjem baterijskih sistemov in upravljavcem odjema električne...

OK & EN
Novice
Novice 'V primerjavi z zgodbami iz energetike je Alan Ford resna literatura' 19

Objavljamo nekatere misli s foruma o novostih pri obnovljivih virih na konferenci Energetika in okolje.

OK & EN
Novice
Novice Zakaj bežigrajski stadion ne potrebuje okoljevarstvenega dovoljenja 1

Razliko med celovito presojo vplivov na okolje, presojo vplivov na okolje, okoljevarstvenim dovoljenjem in okoljevarstvenim soglasjem je...