Začela se je akcija za izgon fosilnih energentov iz občinskih stavb Začela se je akcija za izgon fosilnih energentov iz občinskih stavb Združenje ZENS je pozvalo župane, da v prek dva tisoč občinskih objektih zamenjajo fosilna goriva z obnovljivimi viri. Akcijo sta podprla infrastrukturno ministrstvo in Eko sklad.
Zakaj je bil London v petek v temi? So krivi obnovljivi viri? Zakaj je bil London v petek v temi? So krivi obnovljivi viri? V petek, pred električnim mrkom, ki je prizadel milijon Britancev, je bila proizvodnja v vetrnih elektrarnah rekordna. Več britanskih medijev razčlenjuje povezavo.
V novogradnjah na Dunaju prepoved ogrevanja na kurilno olje in plin V novogradnjah na Dunaju prepoved ogrevanja na kurilno olje in plin Do sredine leta 2020 bodo v novogradnjah v avstrijski prestolnici prepovedani ogrevanje, hlajenje in segrevanje vode s fosilnimi gorivi, kot sta kurilno olje in plin
(grafi) Eurobarometer: podnebje je postalo druga največja evropska skrb Evropejcev (grafi) Eurobarometer: podnebje je postalo druga največja evropska skrb Evropejcev Javnomnenjska raziskava je pokazala velik skok zaskrbljenosti prebivalcev EU zaradi podnebnih sprememb.

(pojasnilo) Ministrstvo razlaga uredbo, ki ureja emisije malih kurilnih naprav

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
 
Čas branja: 4 min
10.07.2019  14:50
Zaradi nejasnosti, ki so se pojavile v zadnjih dneh zaradi priprave nove Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, so z ministrstva za okolje in prostor (MOP) poslali pojasnilo, ki ga objavljamo v celoti.
(pojasnilo) Ministrstvo razlaga uredbo, ki ureja emisije malih kurilnih naprav

Obveščaj me o novih člankih:  

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav prepoveduje prodajo vseh neustreznih kurilnih naprav zaradi previsokih emisij (nadzor prodaje je v pristojnosti ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, MGRT), posledično pa tudi njihovo uporabo (nadzor uporabe je v pristojnosti MOP).

Tržni inšpektorat RS (TIRS) je na podlagi uredbe določenim proizvajalcem izdal odločbo o prepovedi prodaje neustreznih kurilnih naprav. Na odločbo TIRS so se nekateri proizvajalci pritožili na drugostopenjski organ (MGRT).

MGRT je na pritožbo izdal odločbo z obrazložitvijo, da se na trg lahko dajo kurilne naprave s povišanimi emisijami (pristojnost MGRT), medtem ko je uporaba teh naprav zaradi strožjih mejnih vrednosti emisij nedopustna (pristojnost MOP). Proizvajalci zato takšne naprave lahko prodajajo.

V odločbi podano stališče MGRT lahko zavede potrošnika pri nabavi kurilne naprave, ki zaradi emisij morda ni ustrezna. Uporabo takšnih naprav lahko zaradi prevelikih emisij po vgradnji prepove Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP).

IRSOP namreč ni pristojen za izrekanje ukrepov zaradi vgradnje neustrezne naprave. Nadzor nad neustreznimi napravami na trgu opravlja TIRS. Dimnikarji izvedejo prvi pregled po vgradnji vsake peči. Če ugotovijo pomanjkljivosti in o tem obvestijo IRSOP, inšpekcija z odločbo odredi odpravo pomanjkljivosti ali prepove uporabo neustrezne naprave.

V tem segmentu je prišlo do različnih stališč MOP in MGRT. Da bi se izognili napačnemu razumevanju odločb predpisov, smo službo vlade za zakonodajo (SVZ) zaprosili za mnenje o tolmačenju prehodne določbe, ki določa strožje mejne vrednosti od 1. januarja 2015 dalje.

SVZ je v odgovoru med drugim navedel, da je za razlago predpisov s področja varstva okolja pristojen MOP in da je prehodne določbe treba vedno brati skupaj s sistemom, ki je urejen v predpisu, saj lahko v določenem obdobju drugače ureja na primer emisije, mejne koncentracije, vrednosti in podobno - da je (vedno) treba prehodno določbo kot takšno, kakor tudi določbo petega odstavka 27. člena Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18) brati skupaj z materialnim delom uredbe, saj je namen prehodnih določb določanje drugačnih zahtev v različnih časovnih obdobjih (na primer od manj strožjega k bolj strožjemu) zato, da se zavezanci lahko na zahteve uredbe pravočasno prilagodijo.

Po njihovem mnenju sprememba prehodne določbe ni potrebna, saj je uveljavljena metoda razlage predpisa tudi razlaga, ki jo poda ministrstvo, v katerega delovno področje sodi predpis, prav tako se iz določbe in predpisa lahko razbere namen, ki ga predpis zasleduje.

Namen nove uredbe, ki v veljavo stopi predvidoma v začetku avgusta 2019, in je trenutno v obravnavi na vladi (medresorska obravnava je končana), nadaljuje s prepovedjo prodaje vseh neustreznih peči (tako kot je navedeno v zdaj veljavni uredbi), vendar je to zapisano še bolj jasno.

S predlogom te nove uredbe se MGRT ne strinja, saj želi, da se iz uredbe izvzamejo vse naprave, ki so izdelane v skladu z evropsko Uredbo (EU) št. 305/2011 (ki sicer določa tudi nižje mejne vrednosti emisij, kot jih določa veljavna domača uredba oziroma novi osnutek) ter da se še 3 mesece po začetku veljavnosti nove uredbe lahko dajejo na trg neustrezne kurilne naprave s prevelikimi emisijami (s čimer se MOP ne strinja).

Legalizacija neustreznih kurilnih naprav (približno 1.500) bo veljala samo za tiste kurilne naprave, ki so bile nabavljene od 1. januarja 2016 do začetka veljavnosti nove Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih narav (ki bo predvidoma pričela veljati v začetku avgusta 2019). Po začetku veljavnosti nove uredbe bo moral TIRS na podlagi te uredbe izvajati nadzor trga oziroma prepovedati prodajo neustreznih naprav.

S 1. januarjem 2020 bo pričela veljati evropska uredba, ki ima še strožje mejne vrednosti od trenutno veljavnih.

Če zaokrožimo zgoraj zapisano - nova Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav bo zaradi različnih stališč MOP in MGRT natančneje določala pogoje za emisijsko ustreznost malih kurilnih naprav, ki se dajejo na trg z namenom, da se uredi stanje na področju malih kurilnih naprav, tako dajanje na trg, kot kasnejša uporaba.

MOP tako nikakor ne legalizira prodaje/uporabe neustreznih malih kurilnih naprav, ravno nasprotno, zaradi izdane odločbe MGRT želi z novo uredbo še jasneje zapisati, da prodaja in uporaba neustreznih kurilnih naprav ni dovoljena, kar je sicer - po mnenju MOP in SVZ - opredeljeno že s sedaj veljavno uredbo.

Zmotno pa se v javnosti pojavljajo informacije, da bo z novo uredbo dovoljena vsesplošna legalizacija neustreznih malih kurilnih naprav. Legalizacija neustreznih kurilnih naprav (po podatkih MOP je takšnih približno 1500 naprav) bo veljala samo za tiste kurilne naprave, ki so bile nabavljene od 1. januarja 2016 do začetka veljavnosti nove Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih narav (ki bo predvidoma v začetku avgusta 2019).

To pomeni, da bo veljala le za tiste naprave, ki so bile že kupljene oziroma bodo kupljene še sedem dni po objavi uredbe v Uradnem listu RS. Te naprave se bodo lahko uporabljale tudi v prihodnje, če seveda njihove emisije ne presegajo starih mejnih vrednosti, veljavnih na dan 31. december 2015. Glede na navedeno je treba posebej poudariti, da morajo tudi te naprave izpolnjevati zahteve glede mejnih vrednosti, ki so veljale na omenjeni datum, v nasprotnem primeru bo uporaba kurilne naprave tudi po novi uredbi nedopustna.

Če omenjenega odpustka ne bi dovolili, bi morali od uporabnikov malih kurilnih naprav (omenjenih 1.500) zahtevati, da to napravo, ki so jo popolnoma legalno kupili na trgu, prenehajo uporabljati oziroma jo zamenjajo z novo. Čeprav je celotno zakonodajo treba upoštevati, je nerealno pričakovati, da bo kupec preverjal (emisijsko) ustreznost izdelkov, ki so na prodaj v trgovinah v Sloveniji in da lahko pričakuje, da takšne naprave ne bo mogel uporabiti.

Po začetku veljavnosti nove uredbe bo moral TIRS na podlagi te uredbe izvajati nadzor trga oz. prepovedati prodajo neustreznih naprav. Če uredbe ne bomo spremenili, bodo proizvajalci lahko prodajali neustrezne naprave do 1. januarja 2020, ko začne veljati evropska uredba.

S 1. januarjem 2020 bo pričela veljati evropska uredba, ki ima še strožje mejne vrednosti od trenutno veljavnih. S tem datumom na evropskem trgu legalno ne bo mogoče več kupiti neustreznih kurilnih naprav. Kupec, ki bo napravo uvozil iz drugih držav, pa bo moral biti pozoren na njene mejne vrednosti, sicer bo tvegal, da naprave ne bo mogel uporabljati.

MOP aktivno deluje na promociji ustreznih kurilnih naprav, skupaj z Eko skladom in energetsko svetovalno službo EN SVET promovira nakup čistejših in energetsko učinkovitejših kurilnih naprav z državno subvencijo. Stalno povečuje tudi sredstva, ki so na voljo za subvencije. Na prekomerno onesnaženih območjih je omogočilo dodatno povečanje subvencij, v določenih primerih pa so subvencije tudi 100% (socialno šibkejši sloj prebivalstva).

Ministrstvo za okolje in prostorNapišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
OK & EN
Elektrika
Elektrika (reportaža) Kako sem šel z e-avtom na morje, čeprav o e-mobilnosti ne vem veliko 19

Z električnim golfom sem se odpeljal na Krk. Malce se je sicer zatikalo, vendar je sklep takšen: električni avti so toliko napredovali,...

OK & EN
Elektrika
Elektrika GEN energija je dobila novega člana poslovodstva 1

Nadzorni svet GEN energije je za člana poslovodstva imenoval Danijela Levičarja.

OK & EN
Trajnostni razvoj
Trajnostni razvoj V novogradnjah na Dunaju prepoved ogrevanja na kurilno olje in plin 8

Do sredine leta 2020 bodo v novogradnjah v avstrijski prestolnici prepovedani ogrevanje, hlajenje in segrevanje vode s fosilnimi gorivi,...

OK & EN
Elektrika
Elektrika Zakaj je bil London v petek v temi? So krivi obnovljivi viri? 2

V petek, pred električnim mrkom, ki je prizadel milijon Britancev, je bila proizvodnja v vetrnih elektrarnah rekordna. Več britanskih...

OK & EN
Elektrika
Elektrika Preden se zaletimo, premislimo, kaj pomeni odstotna točka energije iz obnovljivih virov 5

Vedno znova sem presenečen nad (pre)slabim poznavanjem ozadja in dimenzij podatka, ki bo (usodno) vplival na prihodnost slovenske...

OK & EN
Novice
Novice Inšpektorji: društvo za preučevanje rib je lovilo ribe z elektriko 5

Člani Društva za preučevanje rib Slovenije so lovili ribe brez dovolilnice, brez soglasja kmetijskega ministrstva in z uporabo...

OK & EN
Trajnostni razvoj
Trajnostni razvoj Vetrno elektrarno bi postavili v bližini rezervata beloglavih jastrebov 1

Na otoku Krku nameravajo postaviti petmegavatno sončno elektrarno in veliko vetrno elektrarno, pri kateri pa se zapleta, ker je ves otok...

OK & EN
Elektrika
Elektrika Zelene elektrike je letos več kot lani, subvencij zanjo pa manj 10

V prvem polletju letos je bila iz podporne sheme subvencionirana proizvodnja 508 gigavatnih ur električne energije.