V Nemčiji bodo danes predstavili podnebni načrt V Nemčiji bodo danes predstavili podnebni načrt Nemška vlada bo danes predvidoma razkrila načrt za zaščito podnebja. Načrt bi lahko dodatno obremenil nemške blue chipe za več milijard evrov.
Na vladi zavrnjeno posredovanje Bratuškove v družbah ELES in Borzen Na vladi zavrnjeno posredovanje Bratuškove v družbah ELES in Borzen Na dnevni red današnje seje vlade sta bila uvrščena predloga za spremembe aktov o ustanovitvi družb ELES in Borzen, vendar nista bila sprejeta.
Zakaj je moralo podjetje Paradajz vrniti prejeto subvencijo Zakaj je moralo podjetje Paradajz vrniti prejeto subvencijo Na Pomurskem forumu Financ smo govorili o uporabi termalne vode in geotermalne energije v pomurskem gospodarstvu.
Oglasno sporočilo

Odgovorno in učinkovito upravljanje z vodo

Čas branja: 2 min
12.09.2019  02:25
Odgovorno in učinkovito upravljanje z vodo
Petrolov nadzorni center za upravljanje z vodovodnim sistemom v mestni občini Kranj.

Odgovorno upravljanje z vodo je ključno za prihodnost našega planeta, česar se zavedajo tudi v družbi Petrol, kjer je vodilo razvoja celovita energetska oskrba, s poudarkom na učinkoviti rabi energije in odgovornem ravnanju z viri. Trajnostno upravljanje z viri zmanjšuje rabo surovin ter podaljšuje njihovo uporabo in življenjski cikel, kar je koncept krožnega gospodarstva, ki mu sledijo v Petrolu. Z naprednimi rešitvami upravljanja z vodo v fazah proizvodnje, distribucije in čiščenja vode vplivajo na celoten vodni krog ter zagotavljajo učinkovito, dostopno in trajno oskrbo z zdravstveno ustrezno kakovostno pitno vodo.

V Sloveniji letno načrpamo 170 mio m3 pitne vode, na poti do uporabnika pa se je izgubi skoraj 47 mio m3, kar predstavlja velike finančne izgube. Petrolova storitev DISNet-WS (Digital Intelligent Smart Networks – Water Systems), ki učinkovito upravlja z neobračunanimi količinami vode in nadzoruje vodne izgube, pomaga k zmanjševanju vodnih izgub, hkrati pa poskrbi za optimalno oskrbo s pitno vodo pri najnižjih obratovalnih stroških, optimizacijo stroškov proizvodnje in distribucije vode, trajnosten in učinkovit razvoj oskrbe s pitno vodo ter učinkovito vodenje distribucije pitne vode in vzdrževanja distribucijskega omrežja.

Pametne rešitve za učinkovito upravljanje

Upravljanje vodovodnega sistema je v Petrolu podprto s sodobnimi informacijskimi rešitvami za gospodarno načrtovanje razvoja obstoječega vodovodnega sistema. Za to poskrbijo s svojo sodobno informacijsko rešitvijo, produktom Tango, ki je odprta agregacijska platforma. Tango omogoča gospodarno načrtovanje, učinkovit nadzor in učinkovito upravljanje v realnem času. Predstavlja orodje za poslovno analitiko in umetno inteligenco in na enem mestu združuje podatke iz različnih virov.

Zmanjšujejo vplive na okolje

V Petrolu se zavedajo, da imajo odpadne vode velik vpliv na kakovost vodnih virov, zato skrbijo za gospodarno rabo pitne, sanitarne in tehnološke vode. Gradijo in upravljamo čistilne naprave za čiščenje odpadnih industrijskih in komunalnih voda. Mestom in regijam omogočajo izvedbo optimalne investicije v celotni življenjski dobi čistilne naprave po modelu javno-zasebnega partnerstva.

Odpadno vodo očistijo in razbremenijo onesnažil do te mere, da je primerna za izpust v okolje. Pri industrijski odpadni vodi upravljajo tako zaprte kot odprte industrijske vodne kroge in krožno gospodarijo z industrijsko vodo. S tem skrbijo za gospodarno rabo industrijske odpadne vode in vračanje v ponovno uporabo, saj to poleg ugodnih vplivov na okolje ustvarja tudi konkurenčne prednosti.

Prispevajo k prehodu v nizkoogljično družbo

Učinkovito upravljanje z viri, izboljševanje energetske učinkovitosti in celovite energetske rešitve na področju energije, infrastrukture, stavb, vodnega kroga in mobilnosti so gradniki prehoda v nizkoogljično družbo. V Petrolu se zavedajo, da imamo samo en planet, ki ga želimo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Zato s svojimi rešitvami in dolgoročnimi partnerstvi v regiji prispevajo svoj delež v prehodu v bolj zeleno družbo.

OK & EN
Nafta+Plin
Nafta+Plin Nov velik energetski projekt: slovenska proizvodnja vodika za več obnovljivih virov 6

Družbe Plinovodi, HESS, HSE in ELES so se dogovorile o sodelovanju pri skupni pobudi za projekt proizvodnje in uporabe vodika ter spajanja...

OK & EN
Elektrika
Elektrika Poglejte, kaj piše v slovenskem patentu za shranjevanje električne energije 5

Matjaž Valant z Univerze v Novi Gorici je spomladi presenetil z informacijo, da je izumil postopek za shranjevanje električne energije v...

OK & EN
Elektrika
Elektrika Nor birokratski zaplet, ki zavira razmah fotovoltaik 1

Sosedje, ki ne živijo v istem bloku, potrebujejo za skupnostno fotovoltaiko gradbeno dovoljenje, ki pa ga ne morejo dobiti, ker je...

OK & EN
Elektrika
Elektrika Z umetno inteligenco do prihrankov elektrike pri toplotnih črpalkah

Švicarski raziskovalci so razvili metodo, pri kateri z uporabo umetne inteligence oblikujejo novo generacijo kompresorjev toplotnih...

OK & EN
Novice
Novice (dopolnjeno) Pripravljen je nov osnutek energetskega načrta. Poglejte, kaj pravi o NEK 2 in TEŠ 6 5

Končana je različica 4.0 celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Odločitev o NEK 2 je eden ključnih izzivov.

OK & EN
Elektrika
Elektrika Zakaj so jedrske elektrarne na Kitajskem cenejše kot na zahodu 1

Kakšni so ekonomski vidiki jedrske energije in kakšna je njena sprejemljivost v javnosti? O tem bodo med drugim govorili septembra v...

OK & EN
Elektrika
Elektrika Kdaj se bomo v resnici odločali o drugem bloku jedrske elektrarne 6

Če želimo doseči podnebne cilje, moramo omogočiti enakovredno in nevtralno obravnavo vseh nizkoogljičnih tehnologij za proizvodnjo...